NNW Szkolne

ZAKRES:

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia:

  • śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • dodatkowe świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub aktów terroru
  • trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek aktów terroru
  • jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję lub użądlenia
  • jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów operacji plastycznych poniesionych wskutek nieszczęśliwego wypadku

ZALETY: